Sąlygos ir garantijos

Prekių pirkimas – pardavimas vykdomas vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais. Visi nesutarimai sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.